Carmistin International a finalizat programul de start-up-uri sociale pentru dezvoltare sustenabilă națională – SUSTIN

Carmistin International a finalizat programul de start-up-uri sociale pentru dezvoltare sustenabilă națională – SUSTIN

Carmistin International a finalizat implementarea unui proiect cu finanțare europeană în valoare totală de peste 13,7 milioane de lei pentru susținerea investițiilor în inițiative antreprenoriale sociale la nivelul regiunilor Sud-Muntenia, Sud Vest și Vest, prin înființarea a 29 de structuri de economie socială, în vederea dezvoltării economiei sociale și creșterii ocupării locurilor de muncă la nivel regional.

Din totalul persoanelor înscrise in Grupul Ţintă, 174 persoane din regiunile Sud-Muntenia, Sud Vest și Vest au participat la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului social, acreditate de ANC, 115 participanţi absolvind cursurile. Programul de formare a inlesnit participantilor dobândirea de noi competențe și abilități utile în demararea și gestionarea eficientă a unor afaceri în domeniul vizat, precum și posibilitatea de transmitere a informațiilor și cunoștințelor dobândite către ceilalți membri fondatori ai societăților economice sociale și chiar către angajați, clienți sau beneficiari.

Acest program este menit să  ajute la dezvoltarea mediului economic și social la nivel regional dar și la creșterea ocupării forței de muncă în zonă, prin locurile de muncă nou create.

“Nu în ultimul rând am vizat atingerea unor rezultate pe termen lung prin creșterea cuantumului ajutoarelor acodate la nivel regional pentru demararea unei afaceri în sectorul economiei sociale  și facilitarea accesului noilor antreprenori în economia socială la finanțări nerambursabile”, a declarant Andrei Brumaru, Manager de proiect în cadrul SUSTIN și Director Executiv Carmistin International.

Titlul proiectului este” Start-up-uri Sociale pentru dezvoltare sustenabilă națională – SUSTIN” (cod MySMIS: 127434), iar valoarea acestuia este de 13,713,622.25 lei, din care peste 98% este finanțare nerambursabilă – 13,516,849.39, contribuția proprie fiind de 196,772.86 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 36 luni, in intervalul 3 iunie 2019 – 12 septembrie 2023, avand in vedere perioadele de suspendare ce au intervenit ca urmare a restricţiilor impuse de autorităţi în contextul de pandemiei de Covid-19.

Obiectivul general l-a reprezentat susținerea investițiilor în inițiative antreprenoriale sociale la nivelul regiunilor Sud-Muntenia, Sud Vest și Vest, prin înființarea a 29 de structuri de economie socială, în vederea dezvoltării economiei sociale și creșterii ocupării forței de muncă la nivel regional.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

 1. Creșterea nivelului de informare și conștientizare la nivelul Sud-Muntenia, Sud Vest și Vest cu privire la beneficiile economiei sociale, ale ocupării pe cont propriu și ale dezvoltării economice sustenabile la nivel regional.
 2. Dezvoltarea nivelului de competențe antreprenoriale în economie socială în rândul a 112 persoane și îndrumarea acestora în vederea realizării unui plan de afaceri și înființării de noi societăți economice sociale.
 3. Creșterea ratei de ocupare la nivelul regiunilor Sud-Muntenia, Sud Vest și Vest prin înființarea a 29 de societăți economice sociale și crearea a 93 de noi locuri de muncă.

Rezultatele principale obținute în urma implementării proiectului sunt:

 • Selecția, recrutarea în proiect a 192 persoane din care 45% au fost persoane de gen feminin iar 26% au provenit din mediul rural;
 • Formarea profesională a 174 persoane din care 115 absolventi ai cursului de specializare autorizat ANC „Antreprenor in economie sociala”.
 • Selectarea celor mai bune 29 de planuri de afaceri elaborate de persoanele formate.
 • 29 de viitori antreprenori mentorați, consiliați în vederea demarării și gestionării efciente și sustenabile a unor noi afaceri în domeniul economiei sociale.
 • Acordarea a 27 de subvenții pentru înființarea de întreprinderi sociale sustenabile.
 • 2 subvenții * 54.000 euro (pentru înființarea a minim 2 locuri de muncă)
 • 19 subvenții * 69.950 euro (pentru înființarea a minim 3 locuri de muncă)
 • 6 subvenții * 99.950 euro (pentru înființarea a minim 5 locuri de muncă)
 • Minim 91 de locuri de muncă create în cadrul celor 27 de întreprinderi sociale înființate.

Carmistin se situează între primii producători români de alimente. Grupul cuprinde peste 20 companii active în sectorul creșterii animalelor (pui, porc, bovine), producția de ouă BIO și producţia de cereale, în cadrul Carmistin fiind integraţi în prezent fermieri cu peste 10.000 hectare teren cultivat, din care peste 3.000 ha reprezentând agricultură BIO.

Obiectivul companiei este de a deveni cel mai mare producător de proteină animală din România, prin definitivarea unui sistem integrat pe tot lanțul de producție hrană, cu o preocupare permanentă pentru bunăstarea animalelor și cu respect față de natură și mediu. Carmistin și-a propus, totodată, să devină compania din România cu cea mai redusă amprentă de carbon per kg de carne produsă.

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.