Contabil șef

Contabil șef
Brand:
Tip Job: Full-Time
Locație: București
Valabilitate: 15.03.2021
Descriere post

Organizarea, coordonarea și controlul activității contabile a societății.

Responsabilitățile tale
  • Organizarea, coordonarea și controlul activităților financiar-contabile, potrivit reglementărilor legale;
  • Gestionarea resurselor financiare necesare atingerii obiectivelor firmei;
  • Elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor financiar-contabile ale firmei;
  • Întocmirea și verificarea balanței, bilanțului anual, inventarului societății;
  • Verificarea și alocarea/realocarea veniturilor și cheltuielilor pe centre de cost și/sau profit;
  • Elaborarea de studii și analize privind profitabilitatea activităților, eficiența utilizării capitalului de lucru, evoluția acumulărilor bănești, a structurii cheltuielilor materiale și a altor indicatori economico-financiari;
  • Menținerea permanentă a capacității de plată a societății și îndeplinirea la termen a obligațiilor față de oricare dintre creditorii societății;
  • Organizarea, conducerea și controlul inventarierii generale anuale a patrimoniului;
  • Întocmirea situațiilor financiare, conform legislației în vigoare;
  • Participă la colectarea informațiilor solicitate de auditorul statutar, coordonează activitatea de centralizare a informațiilor solicitate de către aceștia,
  • Orice alte activități care au tangență cu activitatea de calculație corectă a costurilor, de urmărire a acestora, precum și cu activitatea de auditare la nivel individual și consolidat.
  • Menținerea legăturii cu băncile și cu alte instituții financiare.
Profilul tău
  • Studii superioare economice;
  • Atestat Expert-contabil;
  • Experiență în domeniu de peste 10 ani;
  • Cunoştinţe sistem informatic Charisma reprezintă un avantaj;
Aptitudini și abilități

Aptitudini:

  • Integritate, atenţie distributivă;
  • Capacitate de analiză și sinteză;
  • Iniţiativă, memorie vizuală, spirit organizatoric;
  • Discernământ și capacitatea de a rezolva probleme;
  • Punctualitate şi seriozitate.

Abilități:

  • Persoană dinamică cu abilităţi de comunicare;
  • Capacitate de decizie;
  • Îndemânare.
Beneficiile tale
  • Pachet salarial atractiv;
  • Tichete de masă;
  • Oportunități de dezvoltare profesională.
Aplică aici
Trimite-ne CV-ul tău! Ne auzim cu un răspuns cât de curând!    Upload CV


    Fișierul a fost uploadat cu succes!