Manipulant mărfuri

Manipulant mărfuri
Brand:
Tip Job: Full-Time
Locație: Frâncești
Valabilitate: 31.12.2021
Descriere post

Asigură manipularea cărnii.

Responsabilități
 • Cooperezi cu gestionarul şi manipulezi mărfuri și materiale conform cerințelor (dispozițiilor primite);
 • Anunţi şeful ierarhic de sector de eventualele neconformităţi ale mărfurilor constatate pe flux;
 • Asiguri manipularea din depozit prin metoda FIFO (primul intrat-primul ieșit)
 • Te asiguri să nu depăşești încărcarea specifică prevazută a utilajului;
 • Te asiguri să ai contacte minime cu carnea sau produsele;
 • Să întreții spaţiile de depozitare din punct de vedere tehnic şi igienic;
 • Să verifici funcţionarea perdelelor de aer;
 • Să asiguri igienizarea periodică și corespunzătoare a spaţiilor conform procedurii și instrucțiunilor de igienizare;
 • Să eviți intrarea rozătoarelor şi insectelor în depozit şi să anunţi șeful de secție de eventuala prezenţă a acestora în depozit;
 • La terminarea programului de lucru, asiguri evacuarea tuturor deșeurilor în spațiile special amenajate;
 • Să-ți însușești și să respecți procedurile și instrucțiunile de lucru specifice fiecărui sector de producție în care ești încadrat;
 • Anunți șeful direct de eventualele riscuri fizice, chimice, microbiologice la carnea pe care o manipulezi, precum și de orice alte probleme apărute în timpul lucrului;
 •  Să respecți normele de securitate a muncii privind transportul şi manipularea materiilor prime și mărfurilor cu utilaje mecanizate și nemecanizate;
 • Se interzice purtarea bijuteriilor în timpul programului de lucru;
 • În interiorul secției de producție este interzis consumul de alcool, folosirea telefonului mobil, fumatul este permis numai în locuri special amenajate, iar consumul de produse alimentare este permis numai în sala de mese;
 • Să nu folosești vreun echipament de muncă (utilaj, maşină, instalaţie, scule etc.) înainte de a-ți însuşi cunoştinţele privind modul de utilizare şi măsurile de protecţie care trebuie aplicate la echipamentul respectiv;
 • Să cunoști şi să respecți măsurile de protecţie care trebuie aplicate la echipamentul de muncă (utilaj, maşină, instalaţie, scule, etc.).
 • Să cunoști şi să respecți instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă privind manipularea și transportul cu mijloace mecanizate și nemecanizate;
 • Să cunoști şi să respecți instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă privind stivuirea şi depozitarea materiilor prime şi a materialelor;
 • Să cunoști riscurile de accidentare înainte de a desfăşura o activitate la locul de muncă şi în unitate;
 • Să cunoști şi să respecți măsurile de protecţie privind activitatea pe care o desfăşori, activitatea de la locul de muncă şi din unitate;
 • Să porți echipamentul de protecţie acordat;
 • Să cunoști şi să respecți regulile de igienă care se aplică în cadrul societăţii, conform procedurilor interne;
 • Să cunoști şi să respecți procedurile interne ale societăţii privind activitatea pe care o desfăşoară;
 • Să cunoști şi să respecți atribuţiile care îți revin privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Să cunoști şi să respecți atribuţiile care îți revin privind situaţiile de urgenţă;
 • Să cunoști şi să respecți Regulamentul intern al societăţii.
Profilul tău
 • Absolvent al învăţământului gimnazial;
 • Vechime: minim 1 an în efectuarea operațiunilor de manipulare a mărfurilor;
 • Experiență în efectuarea operațiunilor de manipulare a mărfurilor;
 • Atenție distributivă;
 • Spirit de observație;
 • Capacitate de orientare în spațiu;
 • Viteză de reacție;
 • Autocontrol;
 • Responsabilitate;
 • Conștiinciozitate;
 • Disciplină;
 • Punctualitate;
 • Loialitate; 
 • Rezistență fizică.
Beneficii
 • Salariu atractiv;
 • Tichete de masă;
 • O masă caldă la cantina societății;
 • Contract de muncă pe durată nedeterminată.
Aplică aici
Trimite-ne CV-ul tău! Ne auzim cu un răspuns cât de curând!  Upload CV


  Fișierul a fost uploadat cu succes!

  Vezi restul joburilor pentru necalificați