Compania Avicarvil demarează programul „ Accesul tinerilor la viitor – ACTIV. Stagii de practică pentru elevi. ”

Compania Avicarvil demarează programul „ Accesul tinerilor la viitor – ACTIV. Stagii de practică pentru elevi. ”

Râmnicu Vâlcea, 04.08.2020

  • Proiectul are o valoare totală de 2,373,389.52 lei, din care peste 94% este finanțare nerambursabilă – 2,254,696.30, contribuția proprie fiind de 118,693.22 lei.
  • Perioada de implementare este de 24 luni (07 iulie 2020 – 06 iulie 2022).
  • Grupul țintă este alcătuit din 182 de elevi de școală profesională și liceu tehnologic (ISCED 2-3 nivel calificare 3 și 4; ISCED 4) cu domiciliul/reședința într-o regiune mai puțin dezvoltată a României (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru), care studiază în domenii precum Protecția Muncii, Industrie Alimentară, Mecanică, Electrică, la licee din regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia.

Dintre elevii incluși în grupul țintă vizăm ca:

* cel putin 10% să provină din mediul rural;

* un procent mediu de 30% este estimat a fi acoperit de elevi de gen feminin, având în vedere specificul specializărilor unde predomină elevii de sex masculin;

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competențelor profesionale ale unui număr de 182 de viitori absolvenți din învățământul secundar și terțiar non-universitar (liceele tehnologice, școli profesionale și/sau postliceale) din regiunile Sud – Vest Oltenia și Sud-Muntenia, cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în vederea creșterii gradului lor de ocupare pe piața muncii într-un interval de 24 de luni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Oferirea de servicii specializate de orientare și consiliere profesională pentru sprijinirea tranziției de la școală la viața activă și accederea pe piața muncii pentru 182 de elevi cu domiciliul în Regiunile mai puțin dezvoltate ale României, înscriși la o unitate de învățământ secundar și terțiar non-universitar (licee tehnologice, școli profesionale sau postliceale) din regiunile SV Oltenia și Sud-Muntenia.

2. Creșterea numărului de parteneriate locale dintre unitățile de învățământ și mediul de afaceri pentru promovarea, organizarea și derularea de stagii de practică specializate în beneficiul grupului țintă astfel încât să flexibilizeze traseele către și dinspre companii și școală.

3. Consolidarea cunoștințelor și abilităților practice ale beneficiarilor proiectului prin organizarea și derularea de stagii de pregătire practică pentru 182 de elevi.

4. Calificarea unui număr de 140 de persoane din grupul țintă (respectiv minimum 76% din totalul persoanelor înscrise în grupul țintă) la încetarea calității de participant în proiect.

5. Ocuparea unui loc de muncă de către minimum 40 de persoane din grupul țintă (21% din totalul persoanelor înscrise în grupul țintă) la încetarea calității de participant în proiect.

6. Stimularea grupului țintă pentru îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale cu accent pe cele necesare în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/SNCDI, cu orientarea a minimum 20 de persoane din grupul țintă (10% din totalul grupului țintă) către formare continuă și/sau educație, prin noi programe de educație și/sau formare la încetarea calității de participant în proiect.

Scopul proiectului este ca sprijinul oferit să contribuie la creșterea gradului lor de ocupare pe piața muncii într-un orizont de timp de 24 de luni, ca urmare a participării la activități de orientare, consiliere profesională și de învățare la un potențial loc de muncă prin stagii de practică, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Ne dorim ca specialiștii din această industrie să aibă o șansă să profeseze și să se dezvolte și la noi în țară. Din cauza migrării excesive a forței de muncă specializată în această industrie către Europa de Vest, avem un mare deficit de specialiști la nivel național. Grupul nostru face toate demersurile posibile pentru a reduce deficitul din această industrie.

Chiar în acest an am accesat două programe europene al căror obiectiv este îmbunătățirea competențelor profesionale ale unui număr de 364 de viitori absolvenți din învățământul secundar și terțiar non-universitar.  Accesul tinerilor la viitor – ACTIV. Stagii de practică pentru elevi.” este unul dintre aceste programe. Oferim acestor elevi posibilitatea de a participa la sesiuni de informare, orientare și consiliere profesională în sesiuni de consiliere individuală și de grup, efectuarea unor stagii de practică în unitățile noastre de producție, obținând calificări de nivel 3 și 4, precum și obținerea unui loc de muncă în cadrul Avicarvil la finalizarea studiilor. Este esențial să ajutăm la formarea tinerelor generații și să ajutăm la crearea de forță de muncă specializată în domeniu, oferind un val nou de profesioniști industriei”, susține Tiberiu Berbece, Vicepreședinte Grup Carmistin, Grup din care face parte și compania AVICARVIL S.R.L.

Avicarvil S.R.L. a luat naștere în anul 2008, an în care a devenit parte din grupul Carmistin. Avicarvil este, în prezent, unul dintre principalii jucători de pe piața producătorilor de pui din România, cu un model de business integrat și un număr de angajați ce depășește 1.500.

În vederea înscrierii în programul „ Accesul tinerilor la viitor – ACTIV, ne puteți trimite un e-mail pe contact@proiect-activ.ro.

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 | Cerere de finanțare POCU/ 633/6/14| Cod MySMIS 131115| Axă prioritară 6  « Educație și competențe ».